معنی و ترجمه کلمه شب تابى به انگلیسی شب تابى یعنی چه

شب تابى

bioluminescence
luminescence
phosphorescence
phosphorism


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها