طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شب تاب به انگلیسی شب تاب یعنی چه

شب تاب

lightning bug
luciferous
luminescent
luminiferous
noctiluca
phosphorescent
phosphoric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها