معنی و ترجمه کلمه شب زنده دارى کردن به انگلیسی شب زنده دارى کردن یعنی چه

شب زنده دارى کردن

wake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها