طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شب زنده دارى به انگلیسی شب زنده دارى یعنی چه

شب زنده دارى

lucubration
vigil
vigilance
wake

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها