معنی و ترجمه کلمه شتاب آمیز به انگلیسی شتاب آمیز یعنی چه

شتاب آمیز

peremptory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها