طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شخصى که از طبقه پایین است به انگلیسی شخصى که از طبقه پایین است یعنی چه

شخصى که از طبقه پایین است

lowerclassman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها