طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شخصى که صداى بلندى دارد به انگلیسی شخصى که صداى بلندى دارد یعنی چه

شخصى که صداى بلندى دارد

stentor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها