معنی و ترجمه کلمه شخص ایستاده به انگلیسی شخص ایستاده یعنی چه

شخص ایستاده

standee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها