طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شخص دراز سر به انگلیسی شخص دراز سر یعنی چه

شخص دراز سر

longhead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها