معنی و ترجمه کلمه شرط بندى مسابقه با پول روى میز در قمار به انگلیسی شرط بندى مسابقه با پول روى میز در قمار یعنی چه

شرط بندى مسابقه با پول روى میز در قمار

stake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها