معنی و ترجمه کلمه شرمنده و ترسو به انگلیسی شرمنده و ترسو یعنی چه

شرمنده و ترسو

hangdog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها