معنی و ترجمه کلمه شروع و آغاز به انگلیسی شروع و آغاز یعنی چه

شروع و آغاز

incipit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها