معنی و ترجمه کلمه شرپنل به انگلیسی شرپنل یعنی چه

شرپنل

shrapnel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها