طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ششدانگ به انگلیسی ششدانگ یعنی چه

ششدانگ

soprano

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها