معنی و ترجمه کلمه شفا دهنده به انگلیسی شفا دهنده یعنی چه

شفا دهنده

healer
salver
sanative
sanatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها