طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شماره به انگلیسی شماره یعنی چه

شماره

issue
number
numeral

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها