معنی و ترجمه کلمه شمع پشتیبان دیوار به انگلیسی شمع پشتیبان دیوار یعنی چه

شمع پشتیبان دیوار

buttress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها