معنی و ترجمه کلمه شنا کردنى به انگلیسی شنا کردنى یعنی چه

شنا کردنى

swimmable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها