طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شهر تروا در شمال غربى آسیاى صغیر به انگلیسی شهر تروا در شمال غربى آسیاى صغیر یعنی چه

شهر تروا در شمال غربى آسیاى صغیر

troy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها