معنی و ترجمه کلمه شکارگاه به انگلیسی شکارگاه یعنی چه

شکارگاه

hunting ground
preserve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها