طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شکرى که از جوشاندن شیره افرا مى سازند به انگلیسی شکرى که از جوشاندن شیره افرا مى سازند یعنی چه

شکرى که از جوشاندن شیره افرا مى سازند

maple sugar

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها