طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شیب سنج زمین به انگلیسی شیب سنج زمین یعنی چه

شیب سنج زمین

tiltmeter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها