طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صاحب جواز به انگلیسی صاحب جواز یعنی چه

صاحب جواز

licensee

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها