معنی و ترجمه کلمه صاحب سر رشته در خوراک به انگلیسی صاحب سر رشته در خوراک یعنی چه

صاحب سر رشته در خوراک

gourmand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها