طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صاحب نظر به انگلیسی صاحب نظر یعنی چه

صاحب نظر

clear sighted

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها