معنی و ترجمه کلمه صادر شدن به انگلیسی صادر شدن یعنی چه

صادر شدن

ago
issue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها