طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صافى درآمدن به انگلیسی صافى درآمدن یعنی چه

صافى درآمدن

break even

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها