معنی و ترجمه کلمه صافى به انگلیسی صافى یعنی چه

صافى

colander
fairness
filter
gloss
leach
limpidity
purity
scumble
serene
serenity
smoothness
strainer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها