معنی و ترجمه کلمه صحبت دوستانه یا مذاکرات غیررسمى به انگلیسی صحبت دوستانه یا مذاکرات غیررسمى یعنی چه

صحبت دوستانه یا مذاکرات غیررسمى

kaffeeklatsch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها