معنی و ترجمه کلمه صحبت هاى خصوصى و غیر رسمى در سر میز غذا به انگلیسی صحبت هاى خصوصى و غیر رسمى در سر میز غذا یعنی چه

صحبت هاى خصوصى و غیر رسمى در سر میز غذا

table talk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها