طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صحت عمل به انگلیسی صحت عمل یعنی چه

صحت عمل

rectitude

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها