معنی و ترجمه کلمه صحت عمل به انگلیسی صحت عمل یعنی چه

صحت عمل

rectitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها