طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صحت و سقم امرى را معلوم کردن به انگلیسی صحت و سقم امرى را معلوم کردن یعنی چه

صحت و سقم امرى را معلوم کردن

verify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها