معنی و ترجمه کلمه صحنه نمایش به انگلیسی صحنه نمایش یعنی چه

صحنه نمایش

proscenium
stage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها