معنی و ترجمه کلمه صحه گذاشتن به انگلیسی صحه گذاشتن یعنی چه

صحه گذاشتن

seal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها