طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صحه گذاشتن به انگلیسی صحه گذاشتن یعنی چه

صحه گذاشتن

seal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها