طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صحه به انگلیسی صحه یعنی چه

صحه

signature

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها