معنی و ترجمه کلمه صخره مرجانى که تقریبا موازى ساحل است به انگلیسی صخره مرجانى که تقریبا موازى ساحل است یعنی چه

صخره مرجانى که تقریبا موازى ساحل است

barrier reef

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها