معنی و ترجمه کلمه صداهاى ناهنجار ایجاد کردن به انگلیسی صداهاى ناهنجار ایجاد کردن یعنی چه

صداهاى ناهنجار ایجاد کردن

yowl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها