معنی و ترجمه کلمه صداهاى ناهنجار درآوردن به انگلیسی صداهاى ناهنجار درآوردن یعنی چه

صداهاى ناهنجار درآوردن

clutter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها