معنی و ترجمه کلمه صداواژه به انگلیسی صداواژه یعنی چه

صداواژه

onomatopoeia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها