طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صداى انفجارى که گاهى از ماشین شنیده مى شود به انگلیسی صداى انفجارى که گاهى از ماشین شنیده مى شود یعنی چه

صداى انفجارى که گاهى از ماشین شنیده مى شود

chug

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها