معنی و ترجمه کلمه صداى برخورد هوا با جلو هواپیماى داراى سرعت مافوق صوت به انگلیسی صداى برخورد هوا با جلو هواپیماى داراى سرعت مافوق صوت یعنی چه

صداى برخورد هوا با جلو هواپیماى داراى سرعت مافوق صوت

sonic boom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها