معنی و ترجمه کلمه صداى تماس جسم سریع با هوا به انگلیسی صداى تماس جسم سریع با هوا یعنی چه

صداى تماس جسم سریع با هوا

whoosh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها