معنی و ترجمه کلمه صداى جرنگ چسبیدن به انگلیسی صداى جرنگ چسبیدن یعنی چه

صداى جرنگ چسبیدن

cling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها