معنی و ترجمه کلمه صداى حاصله از عمل بلع به انگلیسی صداى حاصله از عمل بلع یعنی چه

صداى حاصله از عمل بلع

gulp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها