معنی و ترجمه کلمه صداى خرخر کردن به انگلیسی صداى خرخر کردن یعنی چه

صداى خرخر کردن

chortle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها