معنی و ترجمه کلمه صداى خوک یا گراز به انگلیسی صداى خوک یا گراز یعنی چه

صداى خوک یا گراز

honk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها