معنی و ترجمه کلمه صداى دنگ دنگ ایجاد کردن به انگلیسی صداى دنگ دنگ ایجاد کردن یعنی چه

صداى دنگ دنگ ایجاد کردن

twang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها