معنی و ترجمه کلمه صداى زنگ تلفن به انگلیسی صداى زنگ تلفن یعنی چه

صداى زنگ تلفن

ring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها