معنی و ترجمه کلمه صداى سنگین به انگلیسی صداى سنگین یعنی چه

صداى سنگین

tympany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها