معنی و ترجمه کلمه صداى طنین زنگ یا ناقوس به انگلیسی صداى طنین زنگ یا ناقوس یعنی چه

صداى طنین زنگ یا ناقوس

toll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها